Blog ImageJuij! Het Archivo de Indias was open! Er waren twee tentoonstellingen te zien: é;é;n over de geschiedenis van het gebouw en dan natuurlijk é;é;n over de overzeese Spaanse gebieden in vroeger tijden.
Het was onvoorstelbaar hoe positief en superfier de Spanjaarden zijn over hun conquista. Wat ze volgens henzelf allemaal voor goeds gebracht hebben aan de indianen: nieuwe vormen van economie, bouwen, landbouw, vee hoeden, handel en geneeskunde. We zullen maar zwijgen zeker over de ziektes, de omkoperij, de alcohol, de roverij, de moordpartijen, de uitbuiting, de gedwongen christianisering en de slavenhandel.
Nog zoiets raars: de hele tentoonstelling begint in 1513. Van Columbus wordt niet gesproken. Hij was weliswaar een Italiaan, maar vaarde toch onder Spaanse vlag? Waarom vermelden ze hem dan niet? Of was het omdat ze toen nog niet beseften dat het een nieuw werelddeel was? Columbus heeft dit zelf trouwens nooit geweten! Of was het om zijn wandaden, maar die hadden andere conquistadores toch ook? Er is naar het schijnt een document teruggevonden van 1500, waarin alle wandaden van Columbus staan beschreven. Het document zat ergens tussen papieren waar het totaal niet thuishoorde. Hebben Ferdinand en Isabella dit onderzoek bewust verstopt? Isabella was Columbus heel welgezind.
Het strafste van de hele tentoonstelling is, dat alle uitleg alleen in het Spaans gegeven is, terwijl het museum volledig vernieuwd is tussen 2000 en 2005. Konden ze op vijf jaar tijd geen enkele Engelse vertaler vinden misschien?! Het gebouw ligt knal in het toeristische centrum! De Spanjaarden zijn egotrippers.

Een historische noot voor de liefhebbers:
Vanaf de 16de eeuw gebeurde vanuit het gebouw van het archief alle handel met Amerika. In de 18de eeuw werd het een echt archief, met als doel het verzamelen, bewaren en bestuderen van alle documenten in verband met de overzeese Spaanse gebieden.
Op 12 april 1513 bereikt Juan Ponce de Leon de kust van Florida. Van die dag tot 1822, wanneer Mexico de Spaanse vlag in California neerhaalt, hebben de Spanjaarden macht in Amerika.
Vanaf 1607 komt Engeland in de picture en daarna ook Frankrijk en Rusland. De vier grootmachten en de oorspronkelijke bewoners zorgen voortdurend voor gevechten.
In 1783 worden de Verenigde Staten onafhankelijk, met de hulp van de Spanjaarden (waarschijnlijk omdat het tegen Engeland was?)

We zijn ook tot aan de arena van de stierengevechten gewandeld. Als het aan mij had gelegen, had ik het toch wel eens willen meemaken, zo’n show. Sorry, Ilse VT, enkel puur uit nieuwsgierigheid, omdat Sevilla er zo om bekend is. Maar de plaatsen in de schaduw waren nogal duur.

Hier op de camping hebben we ondertussen weer wat nieuwe vrienden gemaakt: Martin, een jonge Hollander, die met de fiets van Gerona (bij Barcelona) naar Sevilla is gereden en Dieter, een gepensioneerde Duitser, die alles thuis verkocht heeft en met zijn mobilhome het goede weer op zoekt. Hij zegt dat al zijn vrienden, die alleen zijn, een villa met zwembad hebben, maar doodongelukkig zijn. Een vriend van hem wou zelfs een Russische vrouw betalen om hem gezelschap te houden. Dat soort leven wil Dieter ontlopen. Hij vindt het leuk de was met de hand te doen, te plonsen in het zwembad en een praatje met de buren te maken. Met Martin hebben we gisteravond Carcasonne gespeeld. Yorg, ik ben gewonnen met 100 punten verschil!!!
Ondertussen is onze bar ‘s avonds gesloten ☹ ‘t Seizoen is gedaan. Wij zaten er toch nog?! ‘Als we hier nog lang vastzitten, moeten we ze misschien zelf open houden,’ opperde Gert. Het zwembad is nog wel open, maar er is geen badmeester meer. Ge moogt dus niet meer verdrinken!

En nu weer wachten op een telefoontje van de garage‘
En dromen van de dames in Marrakech‘